1-INF-220 Algoritmy a dátové štruktúry

 materiály
news rss feed

Materiály 2022

Tu budeme postupne uverejňovať zoznam odprednášaných tém a materiály vzniknuvšie a prezentované na jednotlivých prednáškach. Prezentácie z prednášok (priebežne dopĺňané)

Zadania domácich úloh

Prednášky 2020

Nahraté prednášky z tohto semestra nájdete v tomto playliste. Pre poriadok nechávame aj sylabus prednášok, ktorý bol použitý pre tento semeter.


Playlist 2018

V zime 2018 boli prednášky predmetu natáčané, playlist s nimi je dostupný na kanáli FMFI UK.


Skriptá a oficiálne materiály

Skriptá k aktuálnej verzii predmetu postupne vznikajú. V nasledujúcom zozname sú kusy toho, čo existuje:


Ukážkové staré písomky


Materiály z iných končín sveta

Klasickou knihou, ktorá je najčastejšie používaná pri výučbe tohto predmetu vo svete, je tzv. "biely spellbook", tiež nazývaný "CLRS" podľa mien autorov:

Cormen, Thomas H.; Leiserson, Charles E.; Rivest, Ronald L.; Stein, Clifford (2009). Introduction to Algorithms (3rd ed.). MIT Press. ISBN 0-262-03384-4.

Čítaním tejto knihy nič nepokazíte, skôr naopak.

V rámci MIT OpenCourseWare sú k dispozícii výborné videá prednášok, ktoré podľa tejto knihy robili Charles Leiserson a Erik Demaine na MIT.

Možno stojí za pozretie: Aho, Ullman: Foundations of Computer Science, Sedgewick: Algorithms. .