1-INF-220 Algoritmy a dátové štruktúry

 syllabus
news rss feed

Prerekvizity

Od ľudí, ktorí si tento predmet zapíšu, sa očakáva, že rozumne ovládajú nejaký programovací jazyk. Presnejšie, treba v aspoň jednom programovacom jazyku vedieť programovať natoľko, aby nebol problém zobrať pseudokód (obsahujúci napr. polia, cykly, rekurziu a pod.) a podľa neho napísať spustiteľný program.

Ciele

Absolvent predmetu by mal získať nasledovné poznatky:

Syllabus