1-INF-220 Algoritmy a dátové štruktúry

 kontakt
news rss feed

V tomto akademickom roku prednášajú Algoritmy a dátové štruktúry Rasťo Královič [miestnosť M-261] a Šimon Sádovský [miestnosť M-249, fyzicky sa na katedre nachádzam iba vo štvrtky]. Maily nám píšte na štandardné katedrové adresy <priezvisko>@dcs.fmph.uniba.sk.

Alebo sa zastavte osobne na kus reči v našich kanceláriách. Obzvlášť ak vám čokoľvek odprednášané nebolo jasné. Naozaj. Osobné stretnutia s profesormi, docentami alebo doktormi sú v klasickom univerzitnom vzdelávaní jedna z najlepších vecí čo vám škola môže poskytnúť. Veď univerzity v stredoveku vznikli ako spoločenstvá majstrov, a.k.a. učiteľov, a študentov, ktorých zaujímalo to, čo majstri už vedeli. Spoločenstvo znamená, že sa spolu stretávame a rozprávame (k veci, nie o nezmysloch) :-)