2-INF-121 Teória vypočítateľnosti

(Computability Theory)

 materiály
news rss feed

Lecture notes in English

The English version of lecture notes will appear here as they are prepared. Look below for the older Slovak version of lecture notes.

Videá prednášok v slovenčine

Skriptá v slovenčine


Obsah jednotlivých prednášok

(Tu sa bude ku každej prednáške zjavovať zoznam vecí, o ktorých sa hovorilo.)


Materiály z iných končín sveta

Existuje kopa iných materiálov. Všetky majú spoločnú vlastnosť: Obsahujú aj niektoré veci, ktoré robiť nebudeme, a neobsahujú niektoré veci, ktoré robiť budeme.

Počet hviezdičiek pred názvom materiálu znázorňuje môj subjektívny názor na jeho relevanciu. (Pozor, relevancia nie je kvalita, zaujímavosť ani prístupnosť.)