2-INF-121 Teória vypočítateľnosti

(Computability Theory)

 syllabus
news rss feed

Prerekvizity

Od ľudí, ktorí si tento predmet zapíšu, sa očakávajú približne nasledovné znalosti:

Ciele

Absolvent predmetu by mal rozumieť nasledujúcim výsledkom:

Syllabus

(Témy označené *** sa zatiaľ neprednášali, ale v prípade záujmu a dostatku času vedia byť zaradené.)