2-INF-121 Teória vypočítateľnosti

(Computability Theory)

 podmienky
news rss feed

Predmet bude tvorený hlavne prednáškami a občas možno trochu cvičeniami počas nich.

Niekedy na konci semestra alebo na začiatku skúškového bude písomka. Počas skúškového obdobia budú vypísané dva termíny opravných písomiek. Po písomke môže a nemusí nasledovať ústna skúška, ak máte záujem o lepšie hodnotenie.

V priebehu semestra budú zverejňované cvičenia. Tieto nie je potrebné vypracúvať a odovzdávať, ale je silne odporúčané priebežne si ich riešiť a pýtať sa (mňa alebo spolužiakov) ak niektorú vyriešiť neviete.