2-INF-267/15 Pokročilé efektívne algoritmy

 materiály
news rss feed

Staré písomky

Obsah jednotlivých prednášok

Tu sa bude postupne zjavovať stručný popis obsahu jednotlivých prednášok.
Témy uvedené kurzívou nebudú predmetom skúšky.


Skriptá a oficiálne materiály

Zatiaľ žiadne neexistujú, predmet bude vyučovaný podľa vybraných pasáží zo zahraničných materiálov.


Materiály z iných končín sveta

Odporúčam výbornú knižku od Dextera Kozena: The design and analysis of algorithms. Obzvlášť ak si pri mäsku nepotrpíte na zbytočnú omáčku okolo :) Ak si túto knižku neviete zohnať sami, opýtajte sa.

Ku teórii hier (oboch druhov) odporúčam voľne dostupnú knihu od Toma Fergusona.