2-INF-267/15 Pokročilé efektívne algoritmy

 syllabus
news rss feed

Prerekvizity

Od študenta, ktorý si zapíše tento predmet, budem očakávať približne nasledovné vedomosti:

Ciele

Absolvent predmetu by mal stretnúť (a možno dokonca vedieť používať) nejaké pokročilejšie algoritmické techniky. Ešte nie na úrovni "cutting-edge research" ale lepšie a viac ako ľudia ktorí absolvovali len úvodné predmety z tohto smeru. Dôraz u tohto predmetu je pritom na exaktné a efektívne algoritmy, teda veci čo bežia v polynomiálnom čase a počítajú optimálne riešenia problémov.

Syllabus

TODO: Syllabus nie je úplný a ešte v ňom budú prebiehať zmeny.