Formálne jazyky a automaty
(letný semester 2021/2022)

[ oznamy ]
[ pravidlá ]
[ domáce úlohy ]
[ riešenia ]
[ hodnotenie ]
[ materiály ]
[ odkazy ]
[ TeX ]
[ kontakt ]

Prihlásenie

Meno:
Heslo:

Bodované domáce úlohy

V priebehu semestra bude vypísaných niekoľko sád bodovaných domácich úloh (typicky päť sád po dvoch úlohách), za ktoré bude možné získať dohromady 30 bodov. Z týchto 30 bodov je potrebné získať aspoň 15, keďže v opačnom prípade sa body za domáce úlohy nezapočítajú do výsledného bodového zisku, čo môže znamenať pomerne závažnú komplikáciu.

Každú z bodovaných domácich úloh je potrebné do príslušného termínu písomne vypracovať a odovzdať do krabice umiestnenej na chodbe pred sekretariátom KI (miestnosť M-254). Riešenia domácich úloh by mali vykazovať aspoň základné formálne znaky „slušného matematického textu“.

> Prvá sada bodovaných domácich úloh TeX ] ps ] pdf ] [ jpg ]
> Druhá sada bodovaných domácich úloh TeX ] ps ] pdf ] [ jpg ]
> Tretia sada bodovaných domácich úloh TeX ] ps ] pdf ] [ jpg ]

Úlohy na cvičenia

Spravidla na každé cvičenie (okrem úvodného) bude v približne týždennom predstihu vypísaná sada úloh určená na preriešenie v rámci daného cvičenia. Podmienkou úspešného absolvovania predmetu je dosiahnutie uznania aspoň troch riešení takýchto úloh a ústna prezentácia aspoň jedného z nich. Na uznanie riešenia je potrebné:

Tu možno nájsť aktuálny stav rezervácií.

> Sada úloh na cvičenie 2 TeX ] ps ] pdf ] [ jpg ]
> Sada úloh na cvičenie 3 TeX ] ps ] pdf ] [ jpg ]
> Sada úloh na cvičenie 4 TeX ] ps ] pdf ] [ jpg ]
> Sada úloh na cvičenie 5 TeX ] ps ] pdf ] [ jpg ]
> Sada úloh na cvičenie 6 TeX ] ps ] pdf ] [ jpg ]
> Sada úloh na cvičenie 7 TeX ] ps ] pdf ] [ jpg ]
> Sada úloh na cvičenie 8 TeX ] ps ] pdf ] [ jpg ]
> Sada úloh na cvičenie 9 TeX ] ps ] pdf ] [ jpg ]
> Sada úloh na cvičenie 10 TeX ] ps ] pdf ] [ jpg ]
> Sada úloh na cvičenie 11 TeX ] ps ] pdf ] [ jpg ]