Formálne jazyky a automaty
(zimný semester 2021/2022)

[ oznamy ]
[ rozvrh ]
[ pravidlá ]
[ domáce úlohy ]
[ riešenia ]
[ hodnotenie ]
[ materiály ]
[ odkazy ]
[ TeX ]
[ kontakt ]

Prihlásenie

Meno:
Heslo:

Oznamy

pridané dňaoznam
2. 12. 2021Bola zverejnená piata sada bodovaných domácich úloh. Prajeme veľa úspechov v riešení.
2. 12. 2021Bola zverejnená sada úloh na cvičenie 12. Prajeme veľa úspechov v riešení.
1. 12. 2021Dovetok k hodnoteniu DU3 pre študentov, ktorí študujú online . Nie je v našich časových možnostiach vám jednotlivo naskenovať a poslať opravené riešenia DU3. Kvôli tomu uverejňujeme v časti riešenia vzorové riešenia DU3 voči ktorým môžete konfrontovať tie vaše a poučiť sa. Za vzoráky ďakujeme Jakubovi Kaššákovi a Pati Vnenčákovej.
1. 12. 2021Výzva: Prosíme všetkých študentov, aby si naozaj nastavili emailovú adresu na stránkach predmetu vo svojom konte. V opačnom prípade vám neprídu opravené úlohy, ktoré odovzdáte online. To sa týka aj Veľkej Písomky.

Otázka: Šimon, a to si nevieš pozrieť môj email v AISe alebo nájsť email odomňa vo svojom mailboxe?
Odpoveď: Viem, ale oproti tomu, že si pozriem ten mail rovno na portáli FoJa to predlžuje celý proces tak, že pri tom počte, koľko vás je, ide o nezanedbateľný čas. Teda to nebudem robiť.
29. 11. 2021Vzhľadom na súčasnú situáciu pridávame možnosť študovať predmet online. To, ako bude prebiehať, sumarizujeme tu (zoznam pokynov sa môže v čase meniť, odporúčame raz za čas prečítať znova.):
 • Prednášky aj cvičenia ostávajú v rovnakých časoch ako v pôvodnom rozvrhu. Prednášky budú 'pod obojím', teda naživo v F2 a zároveň prenášané cez MS-Teams. Cvičenia o 8:10 a 14:50 budú prezenčne, cvičenie 18:10 bude online. Pridávame ešte online cvičenie vo štvrtok o 18:10, ktoré bolo doteraz chápané ako bonusové. Odteraz sa účasť na ňom berie ako účasť na riadnom cvičení.
 • Ak sa rozhodnete študovať online a vaše pôvodné cviko bude prezenčne, môžete sa preradiť do niektorej z online skupín. Rovnako to platí vice-versa. Príslušnú skupinu si potom nastavte na stránke predmetu. Ak cvičenie vo vašom pôvodnom čase bude v tom móde, v ktorom sa rozhodnete študovať, tak ostávate v tej skupine, kde ste boli.
 • Do príslušného tímu na MS-Teams sa dá prihlásiť pomocou kódu jkdgrrq. Prosím, prihláste sa tam všetci. Minimálne kvôli Veľkej Písomke. Ak by mal niekto problémy s prihlásením sa do tímu, nech kontaktuje kolegyňu Karinu Chudú.
 • Veľká Písomka sa uskutoční v online forme a bude sa dať vypracúvať z tepla domova alebo z chladu intrákov. Termín ostáva nezmenený, teda štvrtok, 16.12., o 18:10. To tiež znamená, že online cvičenie sa vo štvrtok 16.12. o 18:10 neuskutoční. V posledný týždeň teda bude iba jedno cvičenie online.
 • Všetky ďalšie podmienky absolvovania predmetu ostávajú (vrátanie maximálne 2 absencií na cvičení).
 • Pokyny k odovzdávaniu riešení "cvikových" úloh pre tých študentov, ktorí budú študovať predmet online:
  • Riešenie odovzdávajte vždy emailom svojmu cvičiacemu. Predmet emailu nech je potom v štýle "Sada č. 5 - príklad 7 - Ada Lovelace". Prosíme žiadne "no subject" emaily. Ľahko sa môže stať, že niečo také ani neotvoríme.
  • Riešenie vždy očakávame odovzdané ako jeden .pdf súbor pomenovaný "<číslo cvičenia>_<číslo úlohy>_<vaše priezvisko a meno>.pdf". Napríklad Žigmund Luxemburský by odovzdal riešenie tretej úlohy zo sady na cvičenie 5 v súbore "5_3_Luxemburský Žigmund.pdf"
  • Riešene vypracujte alebo pomocou LaTeXu alebo napíšte na papier a tento papier oskenujte.
  • Vaše riešenie príkladu zo sady číslo k je nutné poslať najneskôr do začiatku k-teho cvičenia. Riešenia odovzdané neskôr nebudú akceptované.
  • Prezentácie úloh na online cvičení budú prebiehať tak, že si študent alebo pripraví prezentáciu v LaTeX-u, Powerpointe alebo niečom podobnom a tú odprezentuje alebo na nejakú virtuálnu zdieľanú tabuľu bude písať to, čo by písal, ak by prezentoval naozaj pred tabuľou. Písanie na virtuálnu tabuľu má byť rozumne rýchle. Písať myšou celú definíciu Turingovho stroja pravdepodobne nebude dostatočne rýchle. Naozaj zvážte ktorý spôsob si vyberte a myslite na to, že na cvičení treba stihnúť ešte niečo ďalšie ako vašu prezentáciu. Prezentácia úlohy nemá byť len prečítanie od slova do slova vášho riešenia. Jej cieľom je vysvetliť hlavné myšlienky riešenia a vysvetliť vaše riešenie vaším spolužiakom.
  • V prípade, že máte záujem cvikovú úlohu aj prezentovať, treba sa na prezentáciu prihlásiť dopredu emailom u svojho cvičiaceho. Ten vám spätným emailom dá vedieť koľký v poradí na prezentovanie na dané cviko ste. Ak ste prvý alebo druhý na prezentovanie, určite si svoju prezentáciu pripravte. V prípade tretieho a ďalšieho nechávame to, či si prezentáciu pripravíte, na vašom rozhodnutí. Môže aj nemusí to vtedy časovo vydať.
20. 11. 2021Vzhľadom na situáciu okolo korony sme sa rozhodli pridať doplnkové online cvičenie. Bude prebiehať cez MS Teams a bude ho viesť kolegyňa Karina Chudá.

Treba sa prihlásiť do tímu na MS Teams pomocou kódu jkdgrrq. V prípade, že budete mať problém s prihlásením sa, kontaktujte prosím kolegyňu Chudú, ktorá tento tím vytvárala. Nekontaktujte ju prosím s vecami, ktoré sa dajú nájsť cez ľubovoľný internetový vyhladávač. Napríklad s prosbou o návod, ako sa pomocou kódu prihlásiť do tímu na MS Teams.

Cvičenie bude každý týžden vo štvrtok 18:10-19:40

slúži pre študentov, ktorí:
 • sa svojho cvicenia nemohli prezenčne zúčastniť (z dôvodu karantény alebo iného vážneho dôvodu)
 • sa svojho cvičenia prezenčne zúčastnili, ale chcú si niečo pozriet ešte raz, niečo sa spýtať a pod.


Toto doplnkové online cvičenie NESLÚŽI na nahradenie neúčasti na bežnom prezenčnom cvičení

[ zobraz všetky oznamy ]