Formálne jazyky a automaty
(letný semester 2021/2022)

[ oznamy ]
[ pravidlá ]
[ domáce úlohy ]
[ riešenia ]
[ hodnotenie ]
[ materiály ]
[ odkazy ]
[ TeX ]
[ kontakt ]

Prihlásenie

Meno:
Heslo:

Hodnotenie

Body za domáce úlohy a písomky
Účasť na cvičeniach
Uznané riešenia úloh na cvičenia