Body za domáce úlohy a písomky

Skryť detaily: kto čo opravoval:     

Skupina 1

meno    #UCVSPOLUznamka