Uznané riešenia úloh na cvičenia

Skupina 1

menoúlohy

Vysvetlivky

p - úloha bola zároveň prezentovaná pri tabuli.
! - úloha bola odovzdaná a jej riešenie obsahovalo malé chyby. Na ďalšom cvičení vám bude vrátená a treba ju do ďalšieho cvičenia prepracovať.
x - úloha bola odovzdaná a riešenie obsahovalo veľké chyby. Úloha je definitívne neuznaná.
* - úloha bola odovzdaná a jej riešenie je uznané za správne, avšak obsahovalo uplne drobné (poväčšinou formálne) chyby. Na ďalšom cvičení je možné riešenie nahliadnuť a poučiť sa pre budúcnosť.