1-INF-220 Algoritmy a dátové štruktúry

 oznamy
news rss feed
2022-12-17: deviata domáca úloha
Pribudla deviata domáca úloha na Vianočnú tému, zadanie je tu. Termín odovzdania je 31.12.2022. Odovzdávajte cez testovač v časti "domáce úlohy".
2022-12-05: ôsma domáca úloha
Pribudla ôsma domáca úloha, zadanie je tu. Termín odovzdania je 17.12.2022. Odovzdávajte cez testovač v časti "domáce úlohy".
2022-11-29: Siedma domáca úloha
Pribudla siedma domáca úloha, zadanie je tu. Termín odovzdania je 10.12.2022. Odovzdávajte cez testovač v časti "domáce úlohy".
2022-11-21: Šiesta domáca úloha
Pribudla šiesta domáca úloha, zadanie je tu. Termín odovzdania je 3.12.2022. Odovzdávajte cez testovač v časti "domáce úlohy".
2022-11-14: Štvrtá domáca úloha, posunutý termín
Termín na odovzdanie štvrtej domácej úlohy sa posunul na 19. 11. 2022
2022-11-14: Piata domáca úloha
Pribudla piata domáca úloha, zadanie je tu. Termín odovzdania je 23.11.2022. Odovzdávajte cez testovač v časti "domáce úlohy".
2022-11-08: Štvrtá domáca úloha
Pribudla štvrtá domáca úloha, zadanie je tu. Termín odovzdania je 16.11.2022. Odovzdávajte cez testovač v časti "domáce úlohy".
2022-10-28: Tretia domáca úloha
Pribudla tretia domáca úloha, zadanie je tu. Termín odovzdania je 9.11.2022. Odovzdávajte cez testovač v časti "domáce úlohy"

Ak túto úlohu programujete v Pythone, máte výnimku z pravidla, že všetok odovzdávaný kód musí byť Váš. Konkrétne môžete použiť (copy-paste) nejakú implementáciu (nejakého) vyváženého stromu (napr. takúto), ak v komentároch uvediete zdroj

Ale dá sa to vyriešiť aj bez vyvážených stromov, vzorové riešenie to nepoužíva.

2022-10-26: Druhá domáca úloha, posunutý termín
Termín na odovzdanie druhej domácej úlohy sa posunul na 2. 11. 2022
2022-10-28: Druhá domáca úloha
Pribudla druhá domáca úloha, zadanie je tu. Termín odovzdania je 25.10.2022. Odovzdávajte cez testovač v časti "domáce úlohy"
2022-10-17: Prvá domáca úloha
Pribudla pvá domáca úloha, zadanie je tu. Termín odovzdania je 7.10.2022. Pokyny na odovzdávanie sú v zadaní.
2022-09-29: Update stránky
Pribudlo zopár informácií na webe. Konkrétne v časti Materiály začali postupne pribúdať materiály vzniknuvšie počas tohto semestra. Tiež sme updatli časť Podmienky v duchu toho, čo sme vraveli na prvých prednáškach. Doplnili sme aj sekciu Kontakt.
2022-09-17: Uvítanie
Vitaj na stránke predmetu Algoritmy a dátové štruktúry! Nájdeš tu všetky potrebné materiály, linku na odovzdávanie domácich úloh a v neposlednom rade aj tieto oznamy.