Formálne jazyky a automaty
(letný semester 2019/2020)

[ oznamy ]
[ rozvrh ]
[ pravidlá ]
[ domáce úlohy ]
[ riešenia ]
[ hodnotenie ]
[ materiály ]
[ odkazy ]
[ TeX ]
[ kontakt ]

Prihlásenie

Meno:
Heslo:

Oznamy

pridané dňaoznam
9. 4. 2020Pozor, zmena podmienok absolvovania predmetu: Keďže aktuálna situácia neumožňuje prezentovať fyzicky úlohy pri tabuli, povinnosť odprezenotovať jednu úlohu na cvičeniach sa ruší. Pripomínam však, že povinnosť správne vyriešiť, vypracovať pomocou TeXu a zaslať na mail cvičiaceho 3 úlohy z cvičení ostáva v platnosti.
27. 3. 2020Pokyny k organizácii výučby až do obnovenia prezenčnej výučby (alebo do prebratia všetkého, čo je obsahom predmetu. Podľa toho, čo nastane skôr):
  • Prednášky aj cvičenia budú prebiehať formou online "moderovaných" konzultácií s prednášajúcim alebo cvičiacim cez MS Teams (zatiaľ, možno nájdeme niečo lepšie a zmeníme to).
  • Prednášky budú v štandardnom čase prednášok, teda v pondelok o 9:00.
  • Cvičenia budú v piatok o 10:00.
  • Pred každou prednáškou dostanete za úlohu naštudovať konzultovanú látku. Spravidla to bude nejaká časť skrípt, občas iné študijné materiály. K tomu, aby prednáška v tej forme, v akej sa uskutoční, mala zmysel je potrebné, aby si študent danú látku naozaj pred prednáškou prešiel.
  • Počas cvičení sa budem snažiť vyjasniť vaše nejasnosti čo sa týka riešení príkladov zverejnených v poslednej sade úloh, prípadne otázky k látke preberanej na prednáške a doma. Budem očakávať, že vždy najneskôr vo štvrtok o 16:00 dostanem emaily obsahujúce vaše otázky k látke z prednášky a ku príkladom z cvičení, ktoré budem následne v piatok konzultovať. Z uvedených emailov by mi malo byť jasné, aké konkrétne nejasnosti máte a teda na čo sa zamerať. Myslite prosím na to, že nie je v mojich schopnostiach zopakovať vám celú prednášku a dorobiť všetku prácu, ktorá sa očakáva, že spravíte doma. Teda email "Milý Šimon, vysvetli všetky príklady z poslednej sady a takisto všetky vety z prednášky" nahovára, že ste pravdepodobne niečo podstatné zanedbali a ja to za vás nedobehnem. Konzultácia má slúžiť na dovysvetlenie, nie ako náhrada vašej práce doma. V prípade, že do uvedeného času nedostanem ani jeden email s otázkami, cvičenie sa neuskutoční (a ušetrím si jednu cestu byt-matfyz). Konzultácie budem robiť rád, len naozaj potrebujem dopredu vedieť, že má zmysel na ten matfyz ísť a ideálne sa aj trochu dopredu pripraviť.
11. 3. 2020Pokyny k štúdiu počas uzavrenia univerzity (môžu sa priebežne aktualizovať):
  • "Cvikové" domáce úlohy je možné si rezervovať a ich riešenia posielať emailom. Riešenia musia byť písané v TeXu.
  • Termín odovzdávania sady na cvičenie č.4 je posunutý do 15.3. Ďalšie termíny na odovzdanie budú stanovené osobitne pre každú sadu, ktorá bude vypísaná v "špeciálnom" režime.
  • Študijné materiály budú zverejňované v sekcii materiály

[ zobraz všetky oznamy ]