Formálne jazyky a automaty
(letný semester 2019/2020)

[ oznamy ]
[ rozvrh ]
[ pravidlá ]
[ domáce úlohy ]
[ riešenia ]
[ hodnotenie ]
[ materiály ]
[ odkazy ]
[ TeX ]
[ kontakt ]

Prihlásenie

Meno:
Heslo:

Oznamy

pridané dňaoznam
8. 4. 2020Hurá, malá písomka je tu!
 • Hľa, tu je zadanie
 • Nenútim vás, ale môže sa hodiť vpisovať vaše riešenia do tohto templejtu, ktorý vďaka mnou zadefinovaným makrám umožňuje niektoré FoJácke veci písať pohodlnejšie :) Napríklad uplne v pohode v ňom nakreslíte domino. A to sa môže hodiť! Odporúčam si po stiahnutí templejt skompilovať a pozrieť demo predvedenie niektorých makier.
3. 4. 2020Boli zverejnené vzorové riešenia DU1 za ktoré ďakujeme Evi Herencsárovej, Samanthe Gombárovej a Romanovi Števaňákovi.
2. 4. 2020Bola zverejnená druhá bodovaná domáca úloha. Jej riešenia treba odovzdať do štvrtku. 16.4., 23:59 emailom.
27. 3. 2020Pokyny k organizácii výučby až do obnovenia prezenčnej výučby (alebo do prebratia všetkého, čo je obsahom predmetu. Podľa toho, čo nastane skôr):
 • Prednášky aj cvičenia budú prebiehať formou online "moderovaných" konzultácií s prednášajúcim alebo cvičiacim cez MS Teams (zatiaľ, možno nájdeme niečo lepšie a zmeníme to).
 • Prednášky budú v štandardnom čase prednášok, teda v pondelok o 9:00.
 • Cvičenia budú v piatok o 10:00.
 • Pred každou prednáškou dostanete za úlohu naštudovať konzultovanú látku. Spravidla to bude nejaká časť skrípt, občas iné študijné materiály. K tomu, aby prednáška v tej forme, v akej sa uskutoční, mala zmysel je potrebné, aby si študent danú látku naozaj pred prednáškou prešiel.
 • Počas cvičení sa budem snažiť vyjasniť vaše nejasnosti čo sa týka riešení príkladov zverejnených v poslednej sade úloh, prípadne otázky k látke preberanej na prednáške a doma. Budem očakávať, že vždy najneskôr vo štvrtok o 16:00 dostanem emaily obsahujúce vaše otázky k látke z prednášky a ku príkladom z cvičení, ktoré budem následne v piatok konzultovať. Z uvedených emailov by mi malo byť jasné, aké konkrétne nejasnosti máte a teda na čo sa zamerať. Myslite prosím na to, že nie je v mojich schopnostiach zopakovať vám celú prednášku a dorobiť všetku prácu, ktorá sa očakáva, že spravíte doma. Teda email "Milý Šimon, vysvetli všetky príklady z poslednej sady a takisto všetky vety z prednášky" nahovára, že ste pravdepodobne niečo podstatné zanedbali a ja to za vás nedobehnem. Konzultácia má slúžiť na dovysvetlenie, nie ako náhrada vašej práce doma. V prípade, že do uvedeného času nedostanem ani jeden email s otázkami, cvičenie sa neuskutoční (a ušetrím si jednu cestu byt-matfyz). Konzultácie budem robiť rád, len naozaj potrebujem dopredu vedieť, že má zmysel na ten matfyz ísť a ideálne sa aj trochu dopredu pripraviť.
27. 3. 2020Informácie k malej písomke:
 • Kedy? Vo štvrtok, 9.4., o 9:00. V stredu, 8.4., o 13:30
 • Ako? Každý u seba doma. V uvedenom čase bude na týchto stránkach zverejnené zadanie. Klasicky 3 príklady. Čas na vypracovanie bude 4 hodiny, pričom riešenia bude treba odovzdať vypracované pomocou .tex-u cez email
 • Očakávame, že riešenia malej písomky budú vaša samostatná práca. Teda že písomku vypracujete bez akejkoľvek konzultácie s kýmkolvek iným. Zároveň je pravda, že toto nie sme schopní nijak skontrolovať. Preto apelujeme na vašu morálnu integritu, žeby ste dodržali túto podmienku. Ak bude hocikto podvádzať, tak ma veľmi hlboko sklame.
27. 3. 2020Malá písomka sa uskutoční podľa pokynov uvedených vyššie. Jej obsahom bude všetka učebná látka, ktorá bola predmetom prednášok, cvičení, online konzultácií a sád úloh na domáce precvičenie do dátumu 3.4. (vrátane). Ide najmä o nasledujúce tematické okruhy:
 • a-prekladače
 • uzáverové vlastnosti tried R a Lcf, najmä na homomorfizmus a inverzný homomorfizmus
 • Myhill-Nerodová veta
 • Triedy kontextových a rozšírených kontextových jazykov, LBA, (rozšírené) kontextové gramatiky, Szelepcsényiho veta
 • substitúcia
 • Greibachovej normálny tvar
 • PKP
 • Rozhodnuteľnosť otázok o jazykoch známych tried
11. 3. 2020Pokyny k štúdiu počas uzavrenia univerzity (môžu sa priebežne aktualizovať):
 • "Cvikové" domáce úlohy je možné si rezervovať a ich riešenia posielať emailom. Riešenia musia byť písané v TeXu.
 • Termín odovzdávania sady na cvičenie č.4 je posunutý do 15.3. Ďalšie termíny na odovzdanie budú stanovené osobitne pre každú sadu, ktorá bude vypísaná v "špeciálnom" režime.
 • Študijné materiály budú zverejňované v sekcii materiály

[ zobraz všetky oznamy ]