Formálne jazyky a automaty
(zimný semester 2018/2019)

[ oznamy ]
[ rozvrh ]
[ pravidlá ]
[ domáce úlohy ]
[ riešenia ]
[ hodnotenie ]
[ materiály ]
[ odkazy ]
[ TeX ]
[ kontakt ]

Prihlásenie

Meno:
Heslo:

Oznamy

pridané dňaoznam
8. 11. 2018Bolo zverejnené zadanie tretej domácej úlohy. Nájdete ho na stránke domáce úlohy. Riešenia treba odovzdať do pondelku, 19.11.2018, 12:00 do krabice, ktorá bude umiestnená na chodbe pred sekretariátom KI (miestnosť M-254).
6. 11. 2018Bol opravený drobný preklep v zadaní 7.4. V automate zo zadania bol ako počiatočný stav uvedený q0. Množina stavov automatu ale tento stav neobsahovala. Správne má byť požiatočný stav qA. Ďakujem za upozornenie!
25. 10. 2018Ako bolo spomenuté na prvom cvičení, malá písomka sa uskutoční v pondelok, 5.11.2018 o 18:10 v posluchárni B. Na písomke sa môžu vyskytnúť ľubovoľné príklady z tematický okruhov prebratých na prednáške a cvičeniach. Konkrétne ide o tieto tematické okruhy:
  • Abecedy, slová, jazyky a základné operácie s jazykmi.
  • Homomorfizmus a inverzný homomorfizmus jazyka.
  • Bezkontextové a regulárne gramatiky. Konštrukcia bezkontextovej (regulárnej) gamatiky. Dôkazy tvrdení typu L(G)=L.
  • Normálne tvary bezkontextových gramatík -> redukovaný, chomského a bezepsilonový.
  • Uzáverové vlastnosti tried bezkontextových a regulárnych jazykov.
  • Deterministické a nedeterministické konečné automaty. Konštrukcia DKA/NKA. Dôkazy tvrdení typu L(A)=L.
Na písomku sa spoločne už teraz tešíme, preto sa na ňu poriadne pripravíme :)
25. 10. 2018Bolo zverejnené zadanie druhej domácej úlohy. Nájdete ho na stránke domáce úlohy. Riešenia treba odovzdať do štvrtku, 8.11.2018, 12:00 do krabice, ktorá bude umiestnená na chodbe pred sekretariátom KI (miestnosť M-254).
11. 10. 2018Bolo zverejnené zadanie prvej domácej úlohy. Nájdete ho na stránke domáce úlohy. Riešenia treba odovzdať do štvrtku, 25.10.2018, 12:00 do krabice, ktorá bude umiestnená na chodbe pred sekretariátom KI (miestnosť M-254).
24. 9. 2018Vitajte na FoJákoch! Všetkých študentov zapísaných na tento predmet prosíme – najmä v prípade neúčasti na úvodnom cvičení a prednáške – o oboznámenie sa s pravidlami predmetu. Prihlasovanie na tejto stránke je otvorené; všetci študenti by mali mať vytvorené používateľské meno s prázdnym heslom. V prípade, že nemáte vytvorené používateľské meno (a chcete predmet absolvovať), treba poslať mail cvičiacemu. Je potrebné zmeniť si heslo. Sebe, nie spolužiakom. Fakt vás prosím, tento druh srandy si odpustime. Bude jej dosť aj bez toho :-) Taktiež si treba vybrať si skupinu cvičení, nastaviť e-mailovú adresu a zverejňovanie študijných výsledkov. Teším sa na našu dobrodružnú cestu do hlbín teoretickej informatiky!