Formálne jazyky a automaty
(zimný semester 2021/2022)

[ oznamy ]
[ rozvrh ]
[ pravidlá ]
[ domáce úlohy ]
[ riešenia ]
[ hodnotenie ]
[ materiály ]
[ odkazy ]
[ TeX ]
[ kontakt ]

Prihlásenie

Meno:
Heslo:

Oznamy

pridané dňaoznam
2. 12. 2021Bola zverejnená piata sada bodovaných domácich úloh. Prajeme veľa úspechov v riešení.
2. 12. 2021Bola zverejnená sada úloh na cvičenie 12. Prajeme veľa úspechov v riešení.
1. 12. 2021Dovetok k hodnoteniu DU3 pre študentov, ktorí študujú online . Nie je v našich časových možnostiach vám jednotlivo naskenovať a poslať opravené riešenia DU3. Kvôli tomu uverejňujeme v časti riešenia vzorové riešenia DU3 voči ktorým môžete konfrontovať tie vaše a poučiť sa. Za vzoráky ďakujeme Jakubovi Kaššákovi a Pati Vnenčákovej.
1. 12. 2021Výzva: Prosíme všetkých študentov, aby si naozaj nastavili emailovú adresu na stránkach predmetu vo svojom konte. V opačnom prípade vám neprídu opravené úlohy, ktoré odovzdáte online. To sa týka aj Veľkej Písomky.

Otázka: Šimon, a to si nevieš pozrieť môj email v AISe alebo nájsť email odomňa vo svojom mailboxe?
Odpoveď: Viem, ale oproti tomu, že si pozriem ten mail rovno na portáli FoJa to predlžuje celý proces tak, že pri tom počte, koľko vás je, ide o nezanedbateľný čas. Teda to nebudem robiť.
29. 11. 2021Boli aktualizované pokyny k odovzdávaniu domácej úlohy číslo 4. Pridali sme možnosť online odovzdávania. Potrebné informácie nájdete v zadaní domácej úlohy. Prosím, prečítajte si ich. Taktiež vás prosíme, pokiaľ budete pokračovať v štúdiu FoJa prezenčným spôsobom, odovzdávajte vaše riešenia do krabice na chodbe. Ono sa to nezdá, ale ušetrí nám to kopu réžie okolo a opravovanie elektronických zadaní naozaj trvá dlhšie.
29. 11. 2021Vzhľadom na súčasnú situáciu pridávame možnosť študovať predmet online. To, ako bude prebiehať, sumarizujeme tu (zoznam pokynov sa môže v čase meniť, odporúčame raz za čas prečítať znova.):
 • Prednášky aj cvičenia ostávajú v rovnakých časoch ako v pôvodnom rozvrhu. Prednášky budú 'pod obojím', teda naživo v F2 a zároveň prenášané cez MS-Teams. Cvičenia o 8:10 a 14:50 budú prezenčne, cvičenie 18:10 bude online. Pridávame ešte online cvičenie vo štvrtok o 18:10, ktoré bolo doteraz chápané ako bonusové. Odteraz sa účasť na ňom berie ako účasť na riadnom cvičení.
 • Ak sa rozhodnete študovať online a vaše pôvodné cviko bude prezenčne, môžete sa preradiť do niektorej z online skupín. Rovnako to platí vice-versa. Príslušnú skupinu si potom nastavte na stránke predmetu. Ak cvičenie vo vašom pôvodnom čase bude v tom móde, v ktorom sa rozhodnete študovať, tak ostávate v tej skupine, kde ste boli.
 • Do príslušného tímu na MS-Teams sa dá prihlásiť pomocou kódu jkdgrrq. Prosím, prihláste sa tam všetci. Minimálne kvôli Veľkej Písomke. Ak by mal niekto problémy s prihlásením sa do tímu, nech kontaktuje kolegyňu Karinu Chudú.
 • Veľká Písomka sa uskutoční v online forme a bude sa dať vypracúvať z tepla domova alebo z chladu intrákov. Termín ostáva nezmenený, teda štvrtok, 16.12., o 18:10. To tiež znamená, že online cvičenie sa vo štvrtok 16.12. o 18:10 neuskutoční. V posledný týždeň teda bude iba jedno cvičenie online.
 • Všetky ďalšie podmienky absolvovania predmetu ostávajú (vrátanie maximálne 2 absencií na cvičení).
 • Pokyny k odovzdávaniu riešení "cvikových" úloh pre tých študentov, ktorí budú študovať predmet online:
  • Riešenie odovzdávajte vždy emailom svojmu cvičiacemu. Predmet emailu nech je potom v štýle "Sada č. 5 - príklad 7 - Ada Lovelace". Prosíme žiadne "no subject" emaily. Ľahko sa môže stať, že niečo také ani neotvoríme.
  • Riešenie vždy očakávame odovzdané ako jeden .pdf súbor pomenovaný "<číslo cvičenia>_<číslo úlohy>_<vaše priezvisko a meno>.pdf". Napríklad Žigmund Luxemburský by odovzdal riešenie tretej úlohy zo sady na cvičenie 5 v súbore "5_3_Luxemburský Žigmund.pdf"
  • Riešene vypracujte alebo pomocou LaTeXu alebo napíšte na papier a tento papier oskenujte.
  • Vaše riešenie príkladu zo sady číslo k je nutné poslať najneskôr do začiatku k-teho cvičenia. Riešenia odovzdané neskôr nebudú akceptované.
  • Prezentácie úloh na online cvičení budú prebiehať tak, že si študent alebo pripraví prezentáciu v LaTeX-u, Powerpointe alebo niečom podobnom a tú odprezentuje alebo na nejakú virtuálnu zdieľanú tabuľu bude písať to, čo by písal, ak by prezentoval naozaj pred tabuľou. Písanie na virtuálnu tabuľu má byť rozumne rýchle. Písať myšou celú definíciu Turingovho stroja pravdepodobne nebude dostatočne rýchle. Naozaj zvážte ktorý spôsob si vyberte a myslite na to, že na cvičení treba stihnúť ešte niečo ďalšie ako vašu prezentáciu. Prezentácia úlohy nemá byť len prečítanie od slova do slova vášho riešenia. Jej cieľom je vysvetliť hlavné myšlienky riešenia a vysvetliť vaše riešenie vaším spolužiakom.
  • V prípade, že máte záujem cvikovú úlohu aj prezentovať, treba sa na prezentáciu prihlásiť dopredu emailom u svojho cvičiaceho. Ten vám spätným emailom dá vedieť koľký v poradí na prezentovanie na dané cviko ste. Ak ste prvý alebo druhý na prezentovanie, určite si svoju prezentáciu pripravte. V prípade tretieho a ďalšieho nechávame to, či si prezentáciu pripravíte, na vašom rozhodnutí. Môže aj nemusí to vtedy časovo vydať.
25. 11. 2021Bola zverejnená sada úloh na cvičenie 11. Prajeme veľa úspechov v riešení.
20. 11. 2021Vzhľadom na situáciu okolo korony sme sa rozhodli pridať doplnkové online cvičenie. Bude prebiehať cez MS Teams a bude ho viesť kolegyňa Karina Chudá.

Treba sa prihlásiť do tímu na MS Teams pomocou kódu jkdgrrq. V prípade, že budete mať problém s prihlásením sa, kontaktujte prosím kolegyňu Chudú, ktorá tento tím vytvárala. Nekontaktujte ju prosím s vecami, ktoré sa dajú nájsť cez ľubovoľný internetový vyhladávač. Napríklad s prosbou o návod, ako sa pomocou kódu prihlásiť do tímu na MS Teams.

Cvičenie bude každý týžden vo štvrtok 18:10-19:40

slúži pre študentov, ktorí:
 • sa svojho cvicenia nemohli prezenčne zúčastniť (z dôvodu karantény alebo iného vážneho dôvodu)
 • sa svojho cvičenia prezenčne zúčastnili, ale chcú si niečo pozriet ešte raz, niečo sa spýtať a pod.


Toto doplnkové online cvičenie NESLÚŽI na nahradenie neúčasti na bežnom prezenčnom cvičení
18. 11. 2021Bola zverejnená štvrtá sada bodovaných domácich úloh. Všetky pokyny nájdete v zadaní. Prajeme veľa úspechov v riešení!
13. 11. 2021Bola zverejnená sada úloh na cvičenie 10. Prajeme veľa úspechov v riešení. Pripomíname, že cvičenie číslo 9, ktoré sa malo uskutočniť 17.11., odpadne z dôvodu štátneho sviatku.
3. 11. 2021Bola zverejnená sada úloh na cvičenie 8. Prajeme veľa úspechov v riešení.
3. 11. 2021Bola zverejnená tretia sada bodovaných domácich úloh. Všetky pokyny nájdete v zadaní. Prajeme veľa úspechov v riešení!
27. 10. 2021Ako bolo povedané na cvičeniach, sada úloh na cvičenie 7 nebude, pretože v pondelok 11.1. prednáška odpadne. Na cvičení však bude prezentovaná konštrukcia PDA a po nej bude možnosť hromadnej konzultácie k hocičomu, čo sme preberali počas semestra. Keďže Malá Písomka bude hneď nasledujúci deň po cvičení 7, táto konzultácia sa môže hodiť. Pripravte si prosím vopred otázky a príklady, ktorých riešenie by ste chceli konzultovať.
20. 10. 2021Vzhľadom na to, že sme so Skupinami 1 a 2 nestihli na cviku poriadne spraviť dôkaz správnosti NKA, študentom z týchto skupín veľmi odporúčam poriadne si preštudovať a hlavne pochopiť riešenie Úlohy 1 v tomto dokumente.
20. 10. 2021UPDATE: Pripomíname, že podľa dohody zo začiatku semestra sa Malá Písomka uskutoční vo štvrtok, 4.11. o 18:10 v F1. Obsahom budú môcť byť akékoľvek príklady týkajúce sa tém preberaných na prednáškach a cvičeniach od začiatku semestra až po prednášku, ktorá sa uskutoční 25.10. a cvičenie, ktoré sa uskutoční 27.10. Ide najmä o tieto okruhy tém:
 • Slová a jazyky. Operácie na jazykoch.
 • Bezkontextové gramatiky - konštrukcia, dôkaz správnosti.
 • Normálne tvary bezkontextových gramatík.
 • Uzáverové vlastnosti triedy bezkontextových jazykov
 • Konštrukcia NKA/DKA, dôkaz správnosti.
 • Uzáverové vlastnosti triedy regulárnych jazykov.
 • Ekvivalencia konečných automatov a regulárnych gramatík.
 • Odepsilonovanie NKA.
 • Pumpovacia lema pre regulárne jazyky.
20. 10. 2021Bola zverejnená sada úloh na cvičenie 6. Prajeme veľa úspechov v riešení.
20. 10. 2021Bola zverejnená druhá sada bodovaných domácich úloh. Všetky pokyny nájdete v zadaní. Prajeme veľa úspechov v riešení!
14. 10. 2021Bola zverejnená sada úloh na cvičenie 5. Prajeme veľa úspechov v riešení.
12. 10. 2021Na poslednej prednáške som v mierne moralizujúcom preslove spomínal, že najväčší nepriateľ našeho štúdia a efektívnej sústredenej práce vo všeobecnosti je náš smartfón. O dôvodoch prečo tomu tak je dobre píše moja známa Stanka Gajdošová v tomto článku. Pre tých, ktorých by téma efektívnej sústredenej práce zaujímala ešte viac veľmi odporúčam knihu Deep Work od Cala Newporta . Azda vás niečo z tohto inšpiruje a pomôže vo vašej snahe o kvalitné štúdium a dobrý život vo všeobecnosti. Šimon
11. 10. 2021Ospravedlňujem sa za mierny chaos koncom prednášky. Konštrukcia odepsilonovania NKA bola správna tak, ako bola napísaná. Netreba na nej nič meniť. Môžte sa zamyslieť chvíľku, prečo naozaj môžem pridať počiatočný stav medzi akceptačné pokiaľ pôvodný automat akceptuje epsilon a nič to nepokazí ani vo zvyšných výpočtoch. Dôkaz bude odprezentovaný na ďalšej prednáške :) Šimon
7. 10. 2021Bola zverejnená sada úloh na cvičenie 4. Prajeme veľa úspechov v riešení.
6. 10. 2021Bola zverejnená prvá sada bodovaných domácich úloh. Všetky pokyny nájdete v zadaní. Prajeme veľa úspechov v riešení!
29. 9. 2021Bola zverejnená sada úloh na cvičenie 3. Prajeme veľa úspechov v riešení.
29. 9. 2021Zdôrazňujeme, že po prihlásení do svojho konta na stránke si treba nastaviť skupinu cvičení. Ďakujeme za spoluprácu.
23. 9. 2021Bola zverejnená sada úloh na cvičenie 2. Prajeme veľa úspechov v riešení. Zároveň pripomíname, že úlohy je možné rezervovať si a následne prezentovať a odovzdať ich riešenie na nasledujúcich cvičeniach.
22. 9. 2021Ospravedlňujeme sa za neaktualizované skupiny cvičení v študentskom interface. Už je to v poriadku a skupina cvičení sa dá nastaviť v súlade s rozvrhom. Dodávame, že skupina o 8:10 ráno je určená pre študentov z krúžku 2INF1, skupina o 14:50 pre 2INF2 a 2BIN a skupina o 18:10 pre 2DAV a študentov z iných študijných programov. V prípade, že takéto rozdelenie bude viesť k nerovnomernému počtu študentov v jednotlivých skupinách, vyhradzujeme si právo na prípadne zmeny v zaradení študentov na cvičenia.
16. 9. 2021Vitajte na FoJákoch! Každý zo študentov, ktorí má FoJu zapísanú v AISe, by mal mať vytvorené konto s prázdnym heslom. Prihláste sa, nastavte si heslo, skupinu cvičení a email. Ak niekto nemá vytvorené konto, nech napíše mail cvičiacemu Šimonovi. Taktiež prosíme, zoznámte sa s pravidlami predmetu. Tešíme sa na našu spoločnú cestu do hlbín teoretickej informatiky. Nebude najľahšia, ale veríme, že o to krajšia. A zase nebojte sa, nebude to nadľudská námaha :-)