Formálne jazyky a automaty
(zimný semester 2018/2019)

[ oznamy ]
[ rozvrh ]
[ pravidlá ]
[ domáce úlohy ]
[ riešenia ]
[ hodnotenie ]
[ materiály ]
[ odkazy ]
[ TeX ]
[ kontakt ]

Prihlásenie

Meno:
Heslo:

Oznamy

pridané dňaoznam
30. 12. 2018Boli stanovené termíny opravných písomiek nasledovne:
 • Piatok, 4.1., 12:00 v posluchárni B
 • Piatok, 18.1., 12:00 v posluchárni B
Na oboch termínoch sa budú dať opravovať obe písomky, teda študent sa môže rozhodnúť, či na danom termíne opravuje buď Malú Písomku alebo Veľkú Písomku. Ďalšie pravidlá týkajúce sa opravných termínov môžete nájsť na stránke podmienky.
30. 12. 2018Vo štvrtok, 3.1., o 10:40 sa v M-I uskutoční hromadná konzultácia k výsledkom Veľkej Písomky. Bude možné nahliadnuť a konzultovať opravené riešenia písomiek. Taktiež budú prezentované hlavné myšlienky jednotlivých úloh z písomky.
14. 12. 2018Na základe internetovej komunikácie bol stanovený termín Veľkej Písomky na stredu, 19.12.2018 o 15:40. Písomka sa uskutoční v posluchárni A. Na písomke sa môžu vyskytnúť ľubovoľné príklady z tematický okruhov prebratých na prednáške a cvičeniach počas celého semestra.
6. 12. 2018Ako sme sa dohodli na základe internetovej komunikácie, bonusové cvičenia sa uskutočnia v nasledovných časoch:
 • piatok 7.12. o 13:10 v M-I
 • pondelok 10.12. o 14:00 v B
 • pondelok 17.12. o 14:00 v M-II
Na piatkovom cvičení dokončíme vzorové riešenie písomky a ak bude čas, tak spravíme vzorové riešenie DU3.1. Na ďalších cvičeniach môžeme prejsť ľubovolné príklady zo semestra, o ktoré máte záujem. Ak niekto chce vidieť riešenie niektorého príkladu zo semestra (tj. DU alebo úlohy na cvičenia), je potrebné, aby dal vedieť cvičiacemu, o ktorý príklad ide. Toto treba dať vedieť emailom najneskôr 2 dni pred cvičeniami. Ak nepošlete žiadne tipy na úlohy, vyberiem nejaké úlohy sám. Účasť na týchto cvičeniach je samozrejme nepovinná.
6. 12. 2018Na stránke riešenia bolo zverejnené vzorové riešenie DU4.2, ktoré vypracoval Filip Jurčák. Tiež sme mu vďační. Na tomto riešení tiež pekne vidno, čo znamená poriadne formálne definovať a následne (primerane detailne) slovne zdôvodniť správnosť konštrukcie Turingovho stroja.
4. 12. 2018Na stránke riešenia bolo zverejnené vzorové riešenie DU3.2, ktoré vypracoval Tomáš Farský, za čo sme mu vďační. Na tomto riešení sa dá pekne vidieť, čo to znamená poriadne formálne zadefinovať a následne slovne zdôvodniť svoju konštrukciu.
29. 11. 2018Bolo zverejnené zadanie piatej domácej úlohy. Nájdete ho na stránke domáce úlohy. Riešenia treba odovzdať do pondelku, 10.12.2018, 12:00 do krabice, ktorá bude umiestnená na chodbe pred sekretariátom KI (miestnosť M-254).
19. 11. 2018Bolo zverejnené zadanie štvrtej domácej úlohy. Nájdete ho na stránke domáce úlohy. Riešenia treba odovzdať do štvrtku, 29.11.2018, 12:00 do krabice, ktorá bude umiestnená na chodbe pred sekretariátom KI (miestnosť M-254).
8. 11. 2018Bolo zverejnené zadanie tretej domácej úlohy. Nájdete ho na stránke domáce úlohy. Riešenia treba odovzdať do pondelku, 19.11.2018, 12:00 do krabice, ktorá bude umiestnená na chodbe pred sekretariátom KI (miestnosť M-254).
6. 11. 2018Bol opravený drobný preklep v zadaní 7.4. V automate zo zadania bol ako počiatočný stav uvedený q0. Množina stavov automatu ale tento stav neobsahovala. Správne má byť požiatočný stav qA. Ďakujem za upozornenie!
25. 10. 2018Ako bolo spomenuté na prvom cvičení, malá písomka sa uskutoční v pondelok, 5.11.2018 o 18:10 v posluchárni B. Na písomke sa môžu vyskytnúť ľubovoľné príklady z tematický okruhov prebratých na prednáške a cvičeniach. Konkrétne ide o tieto tematické okruhy:
 • Abecedy, slová, jazyky a základné operácie s jazykmi.
 • Homomorfizmus a inverzný homomorfizmus jazyka.
 • Bezkontextové a regulárne gramatiky. Konštrukcia bezkontextovej (regulárnej) gamatiky. Dôkazy tvrdení typu L(G)=L.
 • Normálne tvary bezkontextových gramatík -> redukovaný, chomského a bezepsilonový.
 • Uzáverové vlastnosti tried bezkontextových a regulárnych jazykov.
 • Deterministické a nedeterministické konečné automaty. Konštrukcia DKA/NKA. Dôkazy tvrdení typu L(A)=L.
Na písomku sa spoločne už teraz tešíme, preto sa na ňu poriadne pripravíme :)
25. 10. 2018Bolo zverejnené zadanie druhej domácej úlohy. Nájdete ho na stránke domáce úlohy. Riešenia treba odovzdať do štvrtku, 8.11.2018, 12:00 do krabice, ktorá bude umiestnená na chodbe pred sekretariátom KI (miestnosť M-254).
11. 10. 2018Bolo zverejnené zadanie prvej domácej úlohy. Nájdete ho na stránke domáce úlohy. Riešenia treba odovzdať do štvrtku, 25.10.2018, 12:00 do krabice, ktorá bude umiestnená na chodbe pred sekretariátom KI (miestnosť M-254).
24. 9. 2018Vitajte na FoJákoch! Všetkých študentov zapísaných na tento predmet prosíme – najmä v prípade neúčasti na úvodnom cvičení a prednáške – o oboznámenie sa s pravidlami predmetu. Prihlasovanie na tejto stránke je otvorené; všetci študenti by mali mať vytvorené používateľské meno s prázdnym heslom. V prípade, že nemáte vytvorené používateľské meno (a chcete predmet absolvovať), treba poslať mail cvičiacemu. Je potrebné zmeniť si heslo. Sebe, nie spolužiakom. Fakt vás prosím, tento druh srandy si odpustime. Bude jej dosť aj bez toho :-) Taktiež si treba vybrať si skupinu cvičení, nastaviť e-mailovú adresu a zverejňovanie študijných výsledkov. Teším sa na našu dobrodružnú cestu do hlbín teoretickej informatiky!