Formálne jazyky a automaty
(letný semester 2022/2023)

[ oznamy ]
[ pravidlá ]
[ domáce úlohy ]
[ riešenia ]
[ hodnotenie ]
[ materiály ]
[ odkazy ]
[ TeX ]
[ kontakt ]

Prihlásenie

Meno:
Heslo:

Knižnice

> Akademická knižnica UK
> CVTI SR
> Univerzitná knižnica

Databázy

> Proxy servery UK, cez ktoré sa dá získať prístup k niektorým databázam
> Externé informačné zdroje na UK
> ScienceDirect
> Springer Link
> ACM Digital Library
> AMS Publications
> SIAM
> IEEE Xplore
> World Scientific
> arXiv.org
> Czech Digital Mathematics Library

Vedecké časopisy

Odkazy na archívy vedeckých časopisov významných z hľadiska teórie jazykov a automatov. Niektoré z archívov sú z časti voľne sprístupnené a na prístup k ďalším možno použiť proxy server UK.

> Acta Informatica
> Information and Computation
> Information and Control
> Information Processing Letters
> International Journal of Algebra and Computation
> International Journal of Foundations of Computer Science
> Journal of Computer and System Sciences
> Journal of the ACM
> Proceedings of the American Mathematical Society
> RAIRO – Theoretical Informatics and Applications
> SIAM Journal on Computing
> Theoretical Computer Science
> Theory of Computing Systems / Mathematical Systems Theory

Voľne dostupné texty o formálnych jazykoch a automatoch

Odkazy na voľne prístupné elektronické texty o teórii jazykov a automatov a o príbuzných oblastiach. Ide o materiály bez súvisu s týmto predmetom a niektoré z nich svojím obsahom vysoko presahujú jeho rámec.

> Berstel et al. – Combinatorics on Words: Christoffel Words and Repetitions in Words
> Berstel – Transductions and Context-free Languages
> Černá, Křetínský, Kučera – Automaty a formální jazyky I
> Ésik, Kuich – Modern Automata Theory
> Esparza – Automata Theory: An Algorithmic Approach
> Jančar – Teoretická informatika
> Kari – Automata and Formal Languages
> Kumar – Notes on Automata, Logic, Games and Algebra
> Lothaire – Algebraic Combinatorics on Words
> Lothaire – Applied Combinatorics on Words
> Pin – Mathematical Foundations of Automata Theory
> Prusinkiewicz, Lindenmayer – The Algorithmic Beauty of Plants
> Thomas – Applied Automata Theory
> Wegener – The Complexity of Boolean Functions

Výukové stránky

> Vizualizácia redukcie počtu pások z k na 2 pre čas (ročníkový projekt Filipa Janitora)
> Context-Free Grammar Explorer (bakalárska práca Petra Doláka)
> Stránka Kuba Kováča s úlohami na Postov korešpondenčný problém
> „Regex Golf” – hra na zostrojovanie (rozšírených) regulárnych výrazov

Ďalšie odkazy

> Stránky venované Marcelovi-Paulovi Schützenbergerovi
> Seminár z teoretickej informatiky
> Tool na testovanie viacznačnosti CFG gramatík
> 2-DKA 2-DKA v2