Formálne jazyky a automaty
(zimný semester 2017/2018)

[ oznamy ]
[ rozvrh ]
[ pravidlá ]
[ domáce úlohy ]
[ riešenia ]
[ hodnotenie ]
[ materiály ]
[ odkazy ]
[ TeX ]
[ kontakt ]

Všeobecné materiály

> Skriptá k predmetu (verzia z 2013-12-30 03:58:54).
> Rýchlokurz LaTeXu – stručný úvod do typografického systému, v ktorom možno pohodlne tvoriť matematické texty. Viac informácií možno nájsť tu.

Poznámky k cvičeniam

> Zatiaľ nie sú k dispozícii.

Ďalšie materiály

> Zatiaľ nie sú k dispozícii.