Formálne jazyky a automaty
(letný semester 2022/2023)

[ oznamy ]
[ pravidlá ]
[ domáce úlohy ]
[ riešenia ]
[ hodnotenie ]
[ materiály ]
[ odkazy ]
[ TeX ]
[ kontakt ]

Prihlásenie

Meno:
Heslo:

Všeobecné materiály

> Skriptá k predmetu (verzia z 2013-12-30 03:58:54).

Ďalšie materiály

> Slajdy z prednášky o syntaktickej analýze (rozoznávanie životaschopných prefixov).
> Minuloročné poznámky k cvičeniam (externý odkaz).