Formálne jazyky a automaty
(letný semester 2016/2017)

[ oznamy ]
[ rozvrh ]
[ pravidlá ]
[ domáce úlohy ]
[ riešenia ]
[ hodnotenie ]
[ materiály ]
[ odkazy ]
[ TeX ]
[ kontakt ]

Prihlásenie

Meno:
Heslo:

Všeobecné materiály

> Skriptá k predmetu (verzia z 2013-12-30 03:58:54).
> Rýchlokurz LaTeXu – stručný úvod do typografického systému, v ktorom možno pohodlne tvoriť matematické texty. Viac informácií možno nájsť tu.

Poznámky k vybraným témam z letného semestra

> A-prekladače PDF
> Substitúcie PDF
> Myhillova-Nerodova veta PDF
> Greibachovej normálny tvar PDF
> Postov korešpondenčný problém PDF
> Redukcie PDF
> Algoritmus CYK PDF
> Riceove vety PDF
> Preklad PDF
> Deterministické zásobníkové automaty PDF
> Syntaktická analýza zdola nahor (1. časť) PDF
> Syntaktická analýza zdola nahor (2. časť) PDF

Poznámky k cvičeniam zo zimného semestra

> Poznámky k cvičeniu č. 1 PDF
> Poznámky k cvičeniu č. 2 PDF
> Poznámky k cvičeniu č. 3 PDF
> Poznámky k cvičeniu č. 4 PDF
> Poznámky k cvičeniu č. 5 PDF
> Poznámky k cvičeniu č. 6 PDF
> Poznámky k cvičeniu č. 7 PDF
> Poznámky k cvičeniu č. 9 PDF
> Poznámky k cvičeniu č. 10 PDF
> Poznámky k cvičeniu č. 11 PDF
> Kódovanie Turingových strojov a univerzálny Turingov stroj PDF
> Rozhodnuteľnosť PDF
> Základy výpočtovej zložitosti PDF

Ďalšie materiály

> Slajdy z prednášky o syntaktickej analýze (rozoznávanie životaschopných prefixov).
> Slajdy z prednášky o deterministických zásobníkových automatoch.
> Hennie, F.C., Stearns, R.E.: Two-Tape Simulation of Multitape Turing Machines. Journal of the ACM 13:4 (1966), pp. 533-546. Prístupne napísaný pôvodný článok o redukcii počtu pások z k na 2 pre čas (externý odkaz).