1-INF-220 Algoritmy a dátové štruktúry

 rozvrh
news rss feed
Prednášky budú tento (t.j. zima 2022) semester bývať vo štvrtky, a to v časoch

9:50-11:20 a 13:10-14:40 v miestnosti F1-328.

Prednášať budú striedavo Rasťo Královič a Šimon Sádovský.