Uznané riešenia úloh na cvičenia

Skupina 1

menoúlohy

Skupina 2

menoúlohy