Uznané riešenia úloh na cvičenia

Skupina 1

menoúlohy
Farnbauer Michal6.7 10.2p 11.7p
Gavlák Michelle4.7 9.2p 5.1
Grochal Peter3.2p 5.5 7.2p
Hlaváč Vincent2.5 4.2 9.5p
Horváth Peter2.1 6.1 11.2
Kaššák Jakub4.4 7.4p 9.3
Koseček Filip2.7p 8.3p 10.1
Muravská Jitka3.7 5.4p 9.6
Osvaldová Katarína2.4p 6.4p 8.5
Radošinská Nikola2.8 4.6p 6.2*
Ravinger Andrej3.1 6.3p 9.1
Řehulka Erik5.2p 7.5p 8.6
Vita Dennis2.6p 4.1p 8.7
Zubčák Matúš2.3p 3.3p* 5.6

Vysvetlivky

p - úloha bola zároveň prezentovaná pri tabuli.
! - úloha bola odovzdaná a jej riešenie obsahovalo malé chyby. Na ďalšom cvičení vám bude vrátená a treba ju do ďalšieho cvičenia prepracovať.
x - úloha bola odovzdaná a riešenie obsahovalo veľké chyby. Úloha je definitívne neuznaná.
* - úloha bola odovzdaná a jej riešenie je uznané za správne, avšak obsahovalo uplne drobné (poväčšinou formálne) chyby. Na ďalšom cvičení je možné riešenie nahliadnuť a poučiť sa pre budúcnosť.