Uznané riešenia úloh na cvičenia

Skupina 1

menoúlohy
Barbora, Dávid10.3f
Kiss, Lukáš2.2f 6.8f
Kocúrek, Adrián2.6 4.4f
Martiš, Jozef3.6f
Rajník, Jozef5.8f 8.6f
Rosina, Ján2.1f
Štefunko, Adam2.4f 6.2f
Štubniak, Matej2.3f 3.2f 6.1f