Uznané riešenia úloh na cvičenia

Skupina 1

menoúlohy
Filip Jurčák4.5p 5.4 12.5p
Ivan Agarský2.2p 3.7 9.3
Jaroslava Kokavcová2.6p 5.5p 11.6p
Martin Čulen3.5p 6.4p 9.5p
Peter Motičák6.3p 12.1p 13.5p
Tomáš Farský2.4p 3.1p 4.3p 5.1p 6.2p 8.1p