Moderné informačné technológie, LS 2008/09

Miesto a čas:

  • Utorok 16:30, 4h, M-V

Prezentácie z prednášok:

  • 03.03.: Profinit - Datové sklady I. [LINK]
  • 17.03.: Profinit - Datové sklady II. [LINK]
  • 31.03.: ArcGEO - GIS [ZIP]
  • 21.04.: Softec - Flexibilný IS riadený metadátami [Abstrakt] [PDF], Metodika Feature-Driven Development a nástroj EPFC [Abstrakt] [PPS]

Podmienky na skúšku:

  • bude doplnené

Kontakty na prednášajúcich:

  • Profinit: Peter.Pullmann@profinit.eu, Jana.Dvorakova@profinit.eu
  • ArcGEO: Marek.Dorsic@arcgeo.sk
  • Softec: Juraj.Cerven@softec.sk, Lukas.Simon@softec.sk

Last Updated: